ŠIROM EU BIZNIS NA CRNO: Godišnje u proseku članice Unije oduzmu četiri milijarde evra

PROCENjUJE se da je od 2020. u zemljama EU, godišnje u proseku, oduzimano četiri milijarde evra stečenih kriminalom, što je dvostruko više od najvišijih ranijih procena. Eksperti, međutim, smatraju da je to tek deo "ulova" iz kriminalnih mreža i da se nezakonito zarađeni novac izražava u daleko većim ciframa.

ŠIROM EU BIZNIS NA CRNO: Godišnje u proseku članice Unije oduzmu četiri milijarde evra
Foto Pixabay free images

Povraćaj imovine ostaje jedan od najmoćnijih alata za obračun sa finansijskim kriminalcima, jer sprečava da se crne pare ponovo ulože u novi kriminalni ciklus ili uđu u legalnu ekonomiju. Zakonodavci EU i države članice ulažu sve veće napore da "nagrizu" ekonomsku moć teškog i organizovanog kriminala povraćajem konfiskovane imovine. Ipak, iznos zaplenjene imovinske koristi je i dalje prenizak i čini manje od dva procenta procenjenih prihoda od organizovanog kriminala.

Trgovina drogom i ljudima, krijumčarenje migranata, izbegavanje plaćanja akciza i srodne vrste prevara, svake godine stvore milijarde nezakonitih prihoda. Svi oblici teškog i organizovanog kriminala počivaju na pranju novca i od njega zavise, jer uspešno zameće trag izvorima nezakonitog bogaćenja, a ujedno je preduslov za novi krug, ponovno investiranje u nezakonite poduhvate.

Ogroman prihod stečen na crno, dostupan mnogim kriminalnim mrežama, čini da mito postaje marginalni trošak, a time i svakodnevna praksa. Korupcija nagriza vladavinu prava, slabi državne institucije, što dodatno šteti evropskoj privredi u celini. Kriminalne mreže oslanjaju se na organizacije i njihova čvorišta, kao i na korumpirane pojedinace, koji se vrbuju u privatnim preduzećima, javnim ustanovama, ali i među politički eksponiranima i pripadnicima policije i pravosuđa.

- Organizovani kriminal izgradio je paralelnu crnu ekonomiju, baziranu na pranju novca, nezakonitim finansijskim transferima i na korupciji - ističe Ketrin de Bol, izvršna direktorka Evropola. - Sa pojavom moderne tehnologije, modifikovali su svoje delovanje i raspršili ga na sve strane, da ne bi bili otkriveni. Najnoviji izveštaj Evropola "Druga strana medalje: analiza finansijskog i ekonomskog kriminala u EU", donosi detalje o tome kako se sadašnje pretnje manifestuju i kako ovi finansijski zločini utiču na šire društvo.

Prva procena pretnji iz pera Evropola osvetljava sistem koji, iz senke, održava finansije kriminalaca širom sveta. Opsežna studija analizira sve finansijske i ekonomske zločine koji utiču na EU, kao što su pranje novca, korupcija, prevara, te kriminal u sprezi sa intelektualnom svojinom i falsifikovanje robe i novca.

Nova studija je, ističe De Bolova, putokaz za podsticanje saradnje koja će izbaciti iz koloseka svet kriminalnih novčanih puteva, presresti nezakonitu dobit i učiniti Evropu bezbednijom. Evropska komesarka za unutrašnje poslove Ilva Johanson upozorava da su "finansijski i privredni kriminal i njegove razmere korozivna sila u društvu".

- Evropol i Evropski centar za finansijski i ekonomski kriminal, tek su deo rešenja, jer samo ako članice Unije budu bolje sarađivale u ovoj borbi, možemo da se nadamo dobrim rezultatima - poručuje Johansonova.

Eksperti se slažu oko toga da je efikasna mera protiv kriminalaca, takozvana dirigovana paralelna finansijska istraga, i dalje strategija na papiru i da još nije uobičajena u zemljama EU. Takva mera, ističu poznavaoci, preduslov je za vraćanje imovine zarađene na crno i bolje zaštite građana i privrede.

U međuvremenu, ulaganje "oprane" nezakonito stečene dobiti koja se meri milijardama evra u legalne privredne tokove, sve grublje narušava konkurenciju i dinamiku slobodnog tržišta. Tako je rastuća sposobnost zadržavanja novca zarađenog kriminalnim biznisom, zapravo, ključna pretnja po unutrašnju bezbednost EU. U drugom krugu, reinvestiranje u novi ciklus kriminalnih aktivnosti, dodatno otežava rad legalnih struktura, a istovremeno unapređuje kriminalne mreže i crna tržišta, što je začarani krug.

Na meti i fondovi EU

KRIVIČNA dela kao što su prekogranična prevara oko PDV, pranje novca stečenog proneverom budžeta EU i korupcija utiču na fondove EU. Za ovu vrstu kriminala nadležno je više evropskih istitucija, pre svih Agencija EU odgovorna za upravljanje žigom Unije (EUIPO), kao i Zajednica za dizajn, evropsku i međunarodnu saradnju u oblasti intelektualne svojine i Evropska opservatorija za kršenje prava intelektualne svojine.

Ključni nalazi izveštaja

BEZMALO 70 odsto kriminalnih mreža koje deluju u EU koristi neki od oblika pranja novca za finansiranje svojih aktivnosti i prikrivanje imovine. Više od dve trećine poseže za korupcijom, dok čak 80 odsto njih zloupotrebljava legalne poslovne strukture za delovanje na crno. Ključni akteri su često izvan Unije, a tehnike i alati koje koriste kriminalci brzo napreduju, jer su među prvima kad treba iskoristiti prednosti tehnološkog i geopolitičkog razvoja.

Ivana Stanojević