STRUČNJACI U PANICI ZBOG CRNOG DIMA POSLE POŽARA: Vatrogasci će ostati celu noć na terenu u Osijeku (VIDEO)

POŽAR koji je buknuo u krugu dvorišta preduzeća "Drava Internacional" je lokalizovan i pod nadzorom, saopštilo je Javno vatrogasno preduzeće Osijek. Još uvek je u toku aktivno gašenje, a vatrogasci će ostati na terenu celu noć.

STRUČNJACI U PANICI ZBOG CRNOG DIMA POSLE POŽARA: Vatrogasci će ostati celu noć na terenu u Osijeku (VIDEO)
Foto: Printskrin Facebook/ Dragan Vulin

Požar u pogonu kompanije Drava International u Osijeku sve je veći razlog za zabrinutost stručnjaka i naučnika zbog štetnih materija koje se oslobađaju sagorevanjem plastike. dr. Zvonimir Katančić i dr Marin Kovačić, docenti na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu, objasnili su koja vrsta plastike gori.

- Videli smo vest o velikom požaru u Dravi i ono što se vidi sa fotografija nije nimalo dobro. Kompanija Drava International prvenstveno se bavi reciklažom poli(etilen tereftalata) (PET) polimera. Koliko saznajemo iz posete fabrici pre šest godina, oni u manjem obimu recikliraju i polietilen (PE) i polipropilen (PP), a da li su u međuvremenu počeli da recikliraju i druge vrste plastike, ne znamo. Na fotografijama se vidi dosta crnog, gustog dima, koji nije karakterističan za PE i PP, pa verovatno gori samo balirani PET -objasnio je dr Zvonimir Katančić.

PET je materijal koji se koristi za pravljenje boca za pića kao što su voda, sokovi, pivo itd.

- Ovakvim njegovim nekontrolisanim sagorevanjem može da se stvori razna štetna jedinjenja, s obzirom da je reč o aromatičnom polimeru, odnosno polimeru koji u svom skeletu sadrži benzensko jezgro. Gusti crni dim koji se razvija ukazuje pre svega na nepotpuno sagorevanje plastike, što može ukazivati na visoku koncentraciju nepotpuno sagorenih složenih ugljovodonika u dimu, zajedno sa ugljen-dioksidom i ugljen-monoksidom.

S obzirom na prirodu PET-a, ove supstance mogu biti aromatične prirode, među kojima su mnogi štetni gasovi kao što su acetaldehid, metan, etilen, formaldehid, toluen, benzol, stiren, ksilen, etilbenzol, fenol, bifenil itd. Formaldehid, benzol i stiren su poznati karcinogeni, a svi ostali spadaju u grupu toksičnih gasova koji mogu da izazovu iritaciju očiju i disajnih puteva i izazovu alergijske reakcije. Takav dim je, po svoj prilici, mešavina brojnih, potencijalno opasnih materija po zdravlje ljudi i životnu sredinu, pa se udisanje vazduha zagađenog takvim dimom uopšte ne preporučuje - rekao je dr Marin Kovačić.

- Savremene spalionice termoelektrana, u kojima se nereciklabilni plastični otpad odlaže energetski, rade na visokim temperaturama, iznad 850 stepeni Celzijusa, sa strogo regulisanom količinom kiseonika, a pritom se navedeni proizvodi u potpunosti sagorevaju u ugljen-dioksid i vodu - istakao je dr Zvonimir Katančić.

(Jutarnji.hr)