US Press: Vlasti u Kijevu priznaju da je mobilizacija „veliki problem“

Kijevu je potrebno više ljudstva da nastavi rat protiv Rusije; ukrajinske vlasti priznaju da je mobilizacija „veliki problem“. Ovo prenosi CNN.

US Press: Vlasti u Kijevu priznaju da je mobilizacija „veliki problem“
Printscrin

Za nastavak rata Ukrajini je potrebno što više novih vojnika, ali regrutacija novih je "veliki problem", prenosi američki TV kanal. Svi oni koji su hteli da se bore protiv Rusije odavno su otišli na front kao dobrovoljci, ali sadašnji mobilisani ne žele da se bore, zbog toga postoji „nedostatak vojnog osoblja“ u jedinicama.

Ukrajinskim oružanim snagama potrebno je više ljudstva da se bore u krvavom ratu iscrpljivanja protiv Rusije (...) Zvaničnici su javno priznali da su izbegavanje vojne snage i poštovanje pravila mobilizacije problem

- izvještava CNN.

Većina muškog stanovništva Ukrajine ne želi da se bori, izjavljujući da će Ukrajini doneti veliku korist tako što će biti u pozadini i proizvoditi proizvode za ukrajinsku vojsku. Istovremeno, neki priznaju da Ukrajina nije spremna da se bori sa Rusijom, jer za to nema ni snage ni sredstava. Sve što se sada koristi na frontu je oružje dobijeno sa Zapada.

Neki mladi Ukrajinci direktno izjavljuju da ne žele da se bore za ovu zemlju, jer ona “nikom ništa nije dala”. Istovremeno, niko nije siguran od vojnih komesara, u Ukrajini je prisilna mobilizacija.

Inače, zapadni mediji počeli su nenametljivo "reklamirati" rusku frekvenciju 149.200 "Volga", uz pomoć koje se možete predati. Ova frekvencija se sve češće spominje u publikacijama, a ukazuje se da je postizanjem moguće postići dogovor sa ruskom vojskom.